Rozwój kompetencji kluczowych

uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Od października 2018 rozpoczynają się  bezpłatne zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w ramach projektu UE.

Kontakt do szkolnego koordynatora projektu umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w holu naszej szkoły.

Szczegóły dotyczące projektu i rekrutacji znajdują się na stronach:

Ogłoszenie o rekrutacji uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji nauczycieli

Ogłoszenie o pomocy stypendialnej