Od października 2018 r. w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” współfinansowanego przez Unię Europejską w szkole prowadzone były zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz informatyki. Uczniowie na zajęciach m.in. wytwarzali tlen, przeprowadzali obserwacje mikroskopowe, wykonywali mydła, izolowali DNA, badali gęstość różnych substancji, programowali oraz zagłębiali tajniki brył przestrzennych i drukowali w 3D. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych szkoła otrzymała liczne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i wyposażenie pracowni przedmiotowych. W czasie trwania projektu zrealizowano wiele działań, które miały na celu poszerzenie kompetencji matematyczno- przyrodniczych oraz informatycznych.