Historia szkoły

Tak było …

Początki Szkoły Podstawowej nr 128 sięgają 1970 roku – to wtedy w nowym budynku rozpoczęły naukę dzieci z Osiedla Ugorek. Szkoła pełniła ważną rolę w życiu mieszkańców – była nie tylko placówką kształcącą młodzież, lecz także miejscem, gdzie uczniowie odnajdywali i rozwijali swoje pasje. W klasach sportowych młodzież trenowała piłkę ręczną oraz nożną, prężnie działało Koło Taneczne, Teatralne, Turystyczne i chór szkolny. Z czasem kształtowały się nowe tradycje szkoły, które tworzą do dziś jej niepowtarzalny charakter i klimat – młodzież jeździła na obozy zagraniczne, szkolny oddział PTTK wędrował po górskich szlakach, odbywały się coroczne rajdy jesienne oraz huczne bale andrzejkowe i karnawałowe. Niewielki budynek szkoły sprzyjał budowaniu kameralnej, domowej atmosfery, a rozległe tereny zielone otaczające go były dla uczniów ulubionym miejscem relaksu i wypoczynku.

W roku 1973 szkole nadano imię płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego.

W 1991 roku przy Szkole Podstawowej nr 128 utworzone zostaje XXIII Liceum Ogólnokształcące,  obie szkoły działają jako  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9. Niebawem w liceum powstają klasy integracyjne dla młodzieży z niedosłuchem, jest to w tym czasie jedyna szkoła średnia tego typu w Małopolsce. Dzięki innowacyjnym metodom uczniowie niepełnosprawni z powodzeniem zdają maturę, a wielu z nich kontynuuje naukę na studiach.

Sztandar Szkoły Podstawowej nr 128 wKrakowie

Tak jest teraz …

 

1999 roku w wyniku reformy szkolnictwa w naszej szkole powstało Gimnazjum nr 11, które nadal funkcjonuje wraz z XXIII LO jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9.

 

W  2001 roku również gimnazjum otwiera pierwsze klasy integracyjne dla młodzieży  z niedosłuchem i od tej pory idea integracji realizowana jest na obu poziomach kształcenia. Obecnie szkoła specjalizuje się w pracy z uczniami autystycznymi oraz z Zespołem Aspergera.

 

Dużym zainteresowaniem rodziców i uczniów cieszą się również klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego (DSD) i angielskiego. Młodzież chętnie uczestniczy w  wycieczkach, obozach (Euroweek, tygodniowy wyjazd do Londynu) i wymianach zagranicznych (gimnazjum  Finkenwerder w Hamburgu), podczas których może rozwijać swoje umiejętności  językowe.

 

Od 2014 roku funkcjonują w naszej szkole klasy o profilu lotniczym. W ramach tego projektu współpracujemy z 8 Bazą Lotnictwa Transportowego w Balicach oraz z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nasza młodzież uczestniczy w zajęciach, warsztatach i grach dydaktycznych organizowanych przez te placówki. W klasach „lotniczych” pasjonaci lotnictwa mogą rozwijać  swoje zainteresowania i  poszerzać wiedzę związaną z tą dziedziną.

 

Uczniowie dobrze się czują w kameralnej, przyjaznej atmosferze naszej niewielkiej szkoły,  a wypracowane przez lata metody wspomagają rozwój intelektualny oraz społeczny naszych wychowanków. Gimnazjum od początku swojego istnienia kontynuuje tradycje szkoły podstawowej – począwszy od przyjęcia imienia płk pil. Stanisława Skarżyńskiego, poprzez organizację wakacyjnych wyjazdów zagranicznych dla młodzieży, wyjazdów w góry czy organizację corocznego rajdu szkoły. W 2010 roku obchodziliśmy jubileusz 40 lecia działalności naszej placówki.