Rada rodziców

 

Szanowni Rodzice

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Na wrześniowym zebraniu wybraliście Państwo swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, którzy w Waszym imieniu będą dbać o dobro naszych dzieci i współpracę ze szkołą.

Kontakt

Kontakt z Radą Rodziców można uzyskać:

 • za pośrednictwem sekretariatu
 • poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS – adresat – szkolna rada rodziców
 • poprzez email: radarodzicow@zso9.krakow.pl

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy dzięki swoim wpłatom współtworzyli budżet Rady w zeszłym roku.

Otrzymaliśmy następujące wpłaty:

 • LO XXIII 1600zł 
 • SP 128 6805 zł 
 • Świetlica 2520 zł 
 • Ksero 1209 zł

Razem z budżetem z poprzednich lat dało nam to do dyspozycji 22.234 zł

Rozliczenie środków za rok 2020/2021

Poniżej zamieszczamy rozliczenie środków, którymi Rada Rodziców dysponowała w poprzednim roku szkolnym.

Środki zostały rozdysponowane następująco:  

 • Papier ksero – 700zl 
 • Świetlica – 2500 zł 
 • Zwroty na rzecz klas do dyspozycji wychowawcy – 3274 zł
 • Dofinansowania – 7888 zł
 • Tarcze – 750 zł 
 • Dzień nauczyciela – 300 zł 
 • Dofinansowanie promocji szkoły – 1000 zł 
 • Dofinansowanie wyjazdu na zielona szkołę – 300 zł 
 • Konkurs wiedzy o patronie – 150 zł 
 • Konkurs ,,Zielono mi’’ – 200 zł 
 • Konkurs ,,Znane i mniej znane wiersze J.Brzechwy’’ – 150 zł 
 • Konkurs ortograficzny – 250 zł 
 • Konkurs wiedzy o Krakowie -300 zł 
 • Dzień sportu —  500 zł 
 • Dzień patrona 500 zł 
 • Projekt zielony kącik Ławeczka – 439 zł 
 • Mały bieg Skarzynskiego – 200 zł 
 • Nagrody za wysokie wyniki w nauce (p.dyrektor ) – 1000 zł 
 • Nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia – 1510 zł 

Plany wydatków

Chcielibyśmy w tym roku szkolnym móc dofinansować wszystkie wartościowe inicjatywy, jak również w miarę potrzeb pomóc w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji finansowej tak, aby mogli oni uczestniczyć w szkolnych wydarzeniach. Zwracamy się więc z gorącą prośbą do Państwa o wparcie budżetu Rady rodziców. Każda przekazana przez Państwa złotówka będzie dla nas sygnałem Państwa dobrej woli.

Rada Rodziców, chcąc zapobiec znacznym dysproporcjom wpłacanych kwot, ustaliła, że sugerowana wpłata powinna się zamknąć w kwocie 100zł.

O gwarantowanej kwocie udzielonego wsparcia dla klasy na koniec roku będzie decydować suma wpłat oraz terminy, w którym wpłaty zostaną dokonane.

 

Kwoty zwrotu 

W przypadku wpłat do dnia 31.12 2021 r. – zwrot wyniesie 30% wpłaconej kwoty,

w przypadku wpłat w dniach 01.01 – 28.02.2022 r. – zwrot wyniesie 20% wpłaconej kwoty,

w przypadku wpłat do dnia 01.03 – 30.04.2022 r. – zwrot wyniesie 10% wpłaconej kwoty.

 

Wpłaty

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków

Nr konta: 53 1050 1445 1000 0097 3118 3621

Prosimy o przekazywanie wpłat na konto Rady Rodziców przez skarbników klasowych lub indywidualnie.

W opisie prosimy podać:

klasę (zaznaczając czy jest to szkoła podstawowa, liceum 3-letnie lub liceum 4-letnie), a dla wpłat indywidualnych imię i nazwisko ucznia. 

Gotówkę możecie Państwo przekazać do skarbnika klasowego (ten może dokonać wpłaty na konto bankowe RR lub przekazać do skarbnika RR) lub bezpośrednio do skarbnika RR. Wpłat gotówkowych do skarbnika RR można dokonać przed i po zebraniu z rodzicami (w terminach ustalonych przed p. Dyrektora). Za każdą wpłatę gotówkową (indywidualną lub przekazaną przez skarbnika klasowego) skarbnik RR wystawia potwierdzenie dokonania wpłaty.

Z góry dziękujemy za wsparcie okazane dla naszych wspólnych działań.

Rada Rodziców