Rada rodziców

 

Szanowni Rodzice

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Na wrześniowym zebraniu wybraliście Państwo swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, którzy w Waszym imieniu będą dbać o dobro naszych dzieci i współpracę ze szkołą.

Kontakt

Kontakt z Radą Rodziców można uzyskać:

 • za pośrednictwem sekretariatu
 • poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS – adresat – szkolna rada rodziców
 • poprzez email: radarodzicow@zso9.krakow.pl

 

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy dzięki swoim wpłatom (ich suma wyniosła 8.800,00 zł) współtworzyli budżet Rady w zeszłym roku. Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy w wydatkować kwotę 8.275,60 zł.

Rozliczenie środków za rok 2018/2019

Poniżej zamieszczamy rozliczenie środków, którymi Rada Rodziców dysponowała w poprzednim roku szkolnym.

Środki zostały rozdysponowane następująco:

 • tarcze – 619,00 zł
 • dofinansowanie zakupu teczek –  59,60 zł
 • nagrody w konkursie „Pieśni patriotycznych”– 150,00 zł
 • nagrody w „Małopolskim konkursie plastycznym” – 30,00 zł
 • nagrody w konkursie „Moja, Twoja Wolność” – 100,00 zł
 • nagrody w konkursie „Dzień Niepodległej” – 100,00 zł
 • nagrody w konkursie na ozdobę bożonarodzeniową – 100,00 zł
 • nagrody w konkursie „Wiosenne przebudzenie” – 100,00 zł
 • nagrody w konkursie wiedzy o Krakowie – 150,00 zł
 • nagrody za największy postęp edukacyjny i najlepsze wyniki w nauce – 1.000,00 zł
 • nagrody w konkursie “Mama talent” – 200,00 zł
 • dofinansowanie Mikołajek – 100,00 zł
 • dofinansowanie „sesji lotniczej” – 200,00 zł
 • nagrody z okazji „Dnia sportu” – 400,00 zł
 • dofinansowanie nagród z Rady Rodziców – 1.570,00 zł
 • upominki/kwiaty/stroiki dla Dyrekcji i Rady Pedagogicznej z okazji świąt, Dnia Nauczyciela i zakończenia roku szkolnego – 890,00 zł
 • obsługa rachunku bankowego RR– 24,00 zł
 • zakup kopert – 12,00 zł
 • nagrody wychowawców klas (suma gwarantowanych zwrotów środków wpłaconych przez klasy) – 2.471,00 zł

 

Plany wydatków

Chcielibyśmy w tym roku szkolnym móc dofinansować wszystkie wartościowe inicjatywy, jak również w miarę potrzeb pomóc w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji finansowej tak, aby mogli oni uczestniczyć w szkolnych wydarzeniach. Zwracamy się więc z gorącą prośbą do Państwa o wparcie budżetu Rady rodziców. Każda przekazana przez Państwa złotówka będzie dla nas sygnałem Państwa dobrej woli.
Rada Rodziców, chcąc zapobiec znacznym dysproporcjom wpłacanych kwot, ustaliła, że sugerowana wpłata powinna się zamknąć w kwocie 100zł.
O gwarantowanej kwocie udzielonego wsparcia dla klasy na koniec roku będzie decydować suma wpłat oraz terminy, w którym wpłaty zostaną dokonane.

Kwoty zwrotu

W przypadku wpłat do dnia 31.12 2019 r. – zwrot wyniesie 30% wpłaconej kwoty,
w przypadku wpłat w dniach 01.01 – 31.03.2020 r. – zwrot wyniesie 20% wpłaconej kwoty,
w przypadku wpłat do dnia 01.04 – 10.06.2020 r. – zwrot wyniesie 10% wpłaconej kwoty.

Wpłaty

Wpłaty możecie Państwo dokonać przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy ZSO nr 9
ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków
Nr konta: 31 1320 1856 2933 7864 2000 0001
W opisie prosimy podać:
Imię i nazwisko ucznia oraz klasę (zaznaczając czy jest to szkoła podstawowa, liceum 3-letnie lub liceum 4-letnie).

Przed każdym zebraniem z rodzicami skarbnik RR przekazuje listę wpłat na konto od rodziców danej klasy jej przedstawicielowi do Rady Rodziców.
Gotówkę możecie Państwo przekazać do skarbnika klasowego (ten może dokonać wpłaty na konto bankowe RR lub przekazać do skarbnika RR) lub bezpośrednio do skarbnika RR. Wpłat gotówkowych do skarbnika RR można dokonać przed i po zebraniu z rodzicami (w terminach ustalonych przed p. Dyrektora). Za każdą wpłatę gotówkową (indywidualną lub przekazaną przez skarbnika klasowego) skarbnik RR wystawia potwierdzenie dokonania wpłaty.

Z góry dziękujemy za wsparcie okazane dla naszych wspólnych działań.

Rada Rodziców