Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji
 

Ostatnie wolne miejsca w pierwszej klasie!

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w klasie pierwszej.

To szansa dla twojego dziecka na naukę w godzinach 8:00-13:00 w małej klasie.

 

Zapraszamy do zapisów!

Klasa I

 

Klasa IV i VII

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego :

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2018/2019

1 – 28 marca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wnioski prosimy wypełnić na stronie serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl), wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, codziennie od 8:00 do 15:00  lub pobrać wniosek (pobierz wniosek)

do 5 kwietnia 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

26 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

27 kwietnia –15 maja 2018 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

16 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Rekrutacja do klas IV i VII na rok szkolny 2018/2019

Wniosek pobrać, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, codziennie od 8:00 do 15:00.

22 czerwca 2018 r.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej.