Grono pedagogiczne

Dyrekcja

mgr Paweł Samborski

mgr Paweł Samborski

Dyrektor

Nauczyciel dyplomowany historii i WOS-u
z 22-letnim stażem pedagogicznym oraz 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu szkołą.

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku historia z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe na UP “WOS z elementami przedsiębiorczości” oraz  kursy kwalifikacyjne:  “Zarządzanie w oświacie“, “Surdopedagogika” i “Oligofrenopedagogika“.

mgr Liliana Gołda

mgr Liliana Gołda

Wicedyrektor

Nauczyciel dyplomowany fizyki i informatyki
z 23-letnim stażem pedagogicznym oraz 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu szkołą.

Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym.

W związku z charakterem szkoły, w której funkcjonują klasy integracyjne ukończyła Studia Podyplomowe “Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Brzegu oraz kurs kwalifikacyjny “Zarządzanie w oświacie“.

Grono pedagogiczne

Język polski

mgr Anna Jaworska

mgr Elżbieta Mazurkiewicz

mgr Joanna Michalewska

Język angielski

mgr Anna Głogowska

mgr Agnieszka Szarszewska

mgr Iwona Parzniewska

Język niemiecki

mgr Katarzyna Michałowska-Kowalska

mgr Marta Słodkowicz

Język hiszpańskimgr Beata Łukasik
Matematyka

mgr Anna Czaplicka

mgr Bożena Kasperek

mgr Ewa Mrukowicz

mgr Lucyna Musiał

Biologia

mgr Renata Jabłońska-Guberniak

mgr Aneta Szewc

Chemiamgr Aneta Szewc
Fizyka

mgr Liliana Gołda

mgr Paulina Mańkowska

mgr Lucyna Musiał

Geografiamgr Maria Kciuk
Przyrodamgr Maria Kciuk
Historia

mgr Jadwiga Michalcewicz

mgr Marek Wilczek

Wiedza o społeczeństwie

mgr Jadwiga Michalcewicz

mgr Marek Wilczek

Informatyka

mgr Anna Czaplicka

mgr Liliana Gołda

mgr Marek Grabowski

Muzykamgr Beata Kucharska
Plastykamgr Agnieszka Hoffmann
Zajęcia techniczne

mgr Anna Czaplicka

mgr Marek Grabowski

Technikamgr Beata Kucharska
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Małgorzata Dziedzic
Religia

s. Mirjana Filipić

mgr Stefan Suliński

Wychowanie fizyczne

mgr Danuta Krztoń-Tatar

mgr Hanna Osiak-Turek

mgr Piotr Piecuch

Pedagog

mgr Bogusława Flak

mgr Ewa Kuźniar

Logopediamgr Jolanta Matuszyk
Edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Kukawka

mgr Anna Kuźnicka

mgr Joanna Porębska

Nauczyciele wspomagający

mgr Mariola Augustyn

mgr Patrycja Skoczeń

mgr Janusz Puchałka

mgr Joanna Szablewska

mgr Dorota Sikora

mgr Dominika Wielgus

Bibliotekarzmgr Dorota Dutkowska
Świetlica

mgr Wioleta Kaźmierczak – kierownik świetlicy

mgr Barbara Babik

mgr Paulina Rzewucka

zajęcia dodatkowe:

mgr Marek Grabowski

mgr Agnieszka Hoffman

mgr Beata Kucharska

mgr Anna Kuźnicka

mgr Beata Łukasik

mgr Hanna Osiak-Turek

mgr Janusz Puchałka

 

Pedagodzy

mgr Ewa Kuźniar

pedagog

 

mgr Bogusława Flak

pedagog