Rekrutacja do klasy I ogólnodostępnej i integracyjnej

Na rok szkolny 2024/2025

Informacje ogólne

Rodziców kandydatów do klas pierwszych informujemy, że rekrutacja elektroniczna do szkół podstawowych
odbywa się w dniach od 1 marca do 29 marca 2024 roku.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego–elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento, dlatego zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu (bez kryteriów), ale powinny być zgłoszone.

Obwód szkoły to ulice: A. Krzywoń, Fiołkowa, prof. H. Wereszyckiego, J. Meissnera (nr 2, 4, 6), J. Bajana,  K.Chałupnika, Majowa, M. Raciborskiego, M. Pszona, Nieznana, Podmiejska, Prof. M. Życzkowskiego, Rozmarynowa, Seniorów Lotnictwa, Spadochroniarzy, Startowa, Swojska, Ułanów (nr od 46), Widna, Wiejska, Żwirki i Wigury.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie, której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Informacje na tej stronie nie dotyczą zapisów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów integracyjnych, do których rekrutacja przeprowadzana jest na odrębnych zasadach – zobacz informację o naszych klasach integracyjnych.

Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie, której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: portaledukacyjny.krakow.pl

Regulamin rekrutacji

Rejestracja przez internet

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru do 29 marca 2024 r.

Rejestracja w sekretariacie

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie wniosku pobranego ze strony serwisu Elemento,  podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły codziennie od 8:00 do 14:00 w terminie od 1 do 29 marca 2024 r.

Uwaga!  Wnioski można przesyłać elektronicznie
więcej informacji na stronie portaledukacyjny

Wyniki

19 kwietnia 2024 r zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 22 kwietnia 2024 r godz. 10.00  do 7 maja 2024 r godz. 16.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane. Wolę przyjęcia można potwierdzić logując się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku.

Po zalogowaniu się na konto, należy przejść do “Podglądu podania”, a następnie wybrać zakładkę “Potwierdzenie woli przyjęcia”.

Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Dni otwarte: 7 marca 2024 r. godz. 18.00- 19.30

Masz pytania?
Chcesz zobaczyć szkołę i poznać nauczycieli?
Zapraszamy na Dni Otwarte!

N

Klasa ogólnodostępna

N

Klasa integracyjna

z nauczycielem wspomagającym, licząca do 20 uczniów

Szkoła pod dobrymi skrzydłami

Bezpieczna

i kameralna szkoła przyjazna dziecku i rodzicowi

Jedna zmiana

nauka tylko na jedną zmianę (8.00-13.00)

Świetlica

z różnorodnymi zajęciami działająca w godzinach 7:00–17:00

Kadra

profesjonalna, doświadczona kadra nauczycieli i specjalistów

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Od pierwszej klasy programowanie dla dzieci, w tym robotów Photon i Ozobot

Biblioteka

z czytelnią i centrum multimedialnym

Stołówka

Szkolna stołówka z domowymi obiadami

Opieka pielęgniarska

Zielone otoczenie

Szkoła z rozległym terenem zielonym położona w sąsiedztwie Parku Lotników.

Nowe bezpieczne boisko ze sztuczną nawierzchnią (2018).

 

Aktywne przerwy

W trakcie przerw możliwość zagrania w piłkarzyki i tenis stołowy

Dziennik elektroniczny

Librus Synergia

Oferta zajęć dodatkowych

N

Drugi język obcy do wyboru

hiszpański lub niemiecki

N

Zajęcia artystyczne

N

Zajęcia taneczne

N

Klub podróżnika

N

Zajęcia komputerowe - mały programista

N

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe