Rekrutacja do klasy I ogólnodostępnej i integracyjnej

Na rok szkolny 2019/2020

Informacje ogólne

Rodziców kandydatów do klas pierwszych informujemy, że rekrutacja elektroniczna do szkół podstawowych
odbywa się w dniach od 1 marca do 29 marca 2019 roku.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego–elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento, dlatego zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu (bez kryteriów), ale powinny być zgłoszone.

Obwód szkoły to ulice: Fiołkowa, F. Kajty, K. Chałupnika, Majowa, M. Raciborskiego, Nieznana, Podmiejska, Prof. M. Życzkowskiego, Rozmarynowa, Seniorów Lotnictwa, Spadochroniarzy, Startowa, Swojska, Ułanów (nr od 67), Widna, Wiejska

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie, której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Informacje na tej stronie nie dotyczą zapisów dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów integracyjnych, do których rekrutacja przeprowadzana jest na odrębnych zasadach – zobacz informację o naszych klasach integracyjnych.

Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie, której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: portaledukacyjny.krakow.pl

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych- pobierz plik

Rejestracja przez internet

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie do 29 marca 2019 r.

Rejestracja w sekretariacie

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie wniosku pobranego ze strony serwisu Elemento,  podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły codziennie od 8:00 do 13:00 w terminie od 1 do 29 marca 2019 r.

8 maja 2019 r zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 9 do 17 maja 2019 r rodzic kandydata powinien potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

20 maja 2019 r nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji (lista przyjętych i nieprzyjętych).

Liczba wolnych miejsc w szkołach podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Dni otwarte

Masz pytania?
Chcesz zobaczyć szkołę i poznać nauczycieli?
Zapraszamy na Dni Otwarte!
N

Klasa ogólnodostępna

 

N

Klasa integracyjna

z nauczycielem wspomagającym, licząca do 20 uczniów

Szkoła pod dobrymi skrzydłami

 

Bezpieczna

i kameralna szkoła przyjazna dziecku i rodzicowi

Jedna zmiana

nauka tylko na jedną zmianę (8.00-13.00)

Świetlica

z różnorodnymi zajęciami działająca w godzinach 7:00–17:00

Kadra

profesjonalna, doświadczona kadra nauczycieli i specjalistów

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Od pierwszej klasy programowanie dla dzieci, w tym robotów Photon i Ozobot

Biblioteka

z czytelnią i centrum multimedialnym

Stołówka

Szkolna stołówka z domowymi obiadami

Opieka pielęgniarska

 

Zielone otoczenie

Szkoła z rozległym terenem zielonym położona w sąsiedztwie Parku Lotników.

Nowe bezpieczne boisko ze sztuczną nawierzchnią (2018).

 

Aktywne przerwy

W trakcie przerw możliwość zagrania w piłkarzyki i tenis stołowy

Dziennik elektroniczny

Mobireg

Oferta zajęć dodatkowych

N

Drugi język obcy do wyboru

hiszpański lub niemiecki

N

Zajęcia artystyczne

 

N

Zajęcia taneczne

 

N

Klub podróżnika

 

N

Zajęcia komputerowe - mały programista

 

N

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe