Od października w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w szkole są prowadzone bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.
Ich głównym celem jest:
– rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów,
– wzrost zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi
– wprowadzenie aktywizujących metod nauczania
– przeprowadzanie ciekawych doświadczeń i obserwacji.
Nasze spotkania mają także motywować młodzież do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne. Czekamy na kolejne. Na zajęciach uczniowie m.in. wykonywali preparaty mikroskopowe ze skórki cebuli, zapoznali się ze zjawiskiem plazmolizy, izolowali DNA, badali gęstość różnych substancji, budowali „słodkie atomy”, programowali robota Photon, tworzyli aplikacje edukacyjne.
Informacja o projekcie znajduje się na stronie szkoły oraz na tablicy informacyjnej.