Od marca w ramach projektu
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w szkole prowadzone są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

matematyka-  Anna Czaplicka, Ewa Mrukowicz, Lucyna Musiał, Bożena Kasperek, Urszula Pędzich

biologia, chemia – Aneta Szewc

biologia– Renata Jabłońska-Guberniak

geografia: Maria Kciuk, Mariola Stępień

fizyka: Lucyna Musiał

informatyka: Liliana Gołda, Anna Czaplicka