Erasmus+

Universal Design for Learning

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do trzyletniego, międzynarodowego projektu Erasmus+  w ramach akcji Partnerstwo strategiczne na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Jest to rodzaj doskonalenia zawodowego w rozwijaniu sieci współpracy, podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę, porównywanie różnych pomysłów, rozwiązań, praktyk i metod pracy.

Ten konkretny projekt ma na celu zastosowanie strategii UDL (Universal Design for Learning) czyli Uniwersalne Projektowanie dla Nauczania w integracji i w edukacji włączającej.  Amerykańska strategia edukacyjna, której głównym założeniem jest takie planowanie i realizacja procesu edukacyjnego, aby udogodnienia dla uczniów o specjalnych potrzebach
służyły także pozostałym uczniom w klasie/grupie. Projekt ten obejmuje m.in. cykl  szkoleń dla uczestników  przeprowadzony przez specjalistów amerykańskich z organizacji CAST (USA)  w formie webinariów.

Do projektu przystąpiły cztery kraje europejskie o różnych kontekstach edukacyjnych: Litwa, Polska, Austria i Finlandia.  W projekcie biorą udział pracownicy naukowi czterech uniwersytetów z poszczególnych krajów:  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Laponii w Rovaniemi, Uniwersytetu Kowieńskiego oraz nauczyciele z czterech szkół z tych krajów, w tym nasz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie w składzie: Anna Głogowska, Iwona Komenda, Beata Łukasik.

Międzynarodowe, wspólne  spotkania pracowników naukowych i nauczycieli mają formę szkoleń i warsztatów na temat strategii UDL oraz wypracowanie najlepszego modelu edukacji włączającej w poszczególnych krajach.

Działania zrealizowane:

 • Przygotowanie teoretyczne uczestników projektu – strategia UDL – Universal
  Design for Learning (Uniwersalne Projektowanie dla Nauczania).
 • 02-08.12.2018 – międzynarodowe spotkanie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Wilnie (Polska, Litwa, Austria, Finlandia):
  • różne konteksty edukacyjne – dyskusja, warsztaty,  prezentacje
  • CAST (USA) – webinarium, szkolenie, warsztaty UDL
  • wizyta na uniwersytecie Vytautas Magnus University w Kownie,
  • wizyta w szkole podstawowej Balsiu Mokykla w Wilnie

Wydarzenia

w ramach projektu

Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do trzyletniego, międzynarodowego projektu Erasmus+  w ramach akcji Partnerstwo strategiczne na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Jest to rodzaj doskonalenia zawodowego w rozwijaniu sieci współpracy, podnoszeniu...

czytaj dalej