Erasmus+

Connected Learning Communities – Motivated and Engaged

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu o nazwie Connected Learning Communities – Motivated and Engaged, realizowanego w ramach programu Erasmus Plus (akcja KA201 Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej) i koordynowanego przez szkołę z UK – Shaftesbury High School. W ramach realizacji projektu przez kolejne trzy lata będziemy współpracować z następującymi szkołami:
– Shaftesbury High School (UK, Londyn)
– Red Balloon Learner Centre (UK, Cambridge)
– American Academy Junior School (Cypr, Larnaka)

 

Celem projektu jest wprowadzenie na grunt szkolny działań wspomagających rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej u uczniów. Kompetencje te leżą u podstaw harmonijnego i zrównoważonego rozwoju i są bazą dla innych umiejętności, a także osiągnięć edukacyjnych.

 

W ramach realizacji projektu będziemy wprowadzać na zajęciach działania (w formie zabaw, gier, rozmów, uczestnictwa w różnorodnych przedsięwzięciach), które pomogą dzieciom wzmocnić pozytywny obraz siebie i wzajemne zaufanie w swojej grupie rówieśniczej, nauczyć się efektywnej współpracy i komunikacji z innymi, konstruktywnie rozwiązywać konflikty. Planujemy stworzyć bazę działań i aktywności, które można systematycznie wprowadzać na grunt szkolny, aby promować rozwój wyżej wspomnianych kompetencji.

 

Projekt przewiduje kilkudniowe wizyty w szkołach partnerskich, gdzie nauczyciele będą obserwować zajęcia lekcyjne oraz uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach. Wizyta nauczycieli w naszej szkole przewidziana jest w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020.

 

Wydarzenia

w ramach projektu

Projekt Erasmus + Connected Learning Communities

Projekt Erasmus + Connected Learning Communities

W ramach realizacji programu projektu Erasmus + Connected Learning Communities od czerwca do października 2019 r. odwiedziliśmy już dwie szkoły partnerskie. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami i stworzenie bazy dobrych pomysłów oraz innowacji...

czytaj dalej
Projekt Erasmus Plus – Connected Learning Communities

Projekt Erasmus Plus – Connected Learning Communities

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu o nazwie Connected Learning Communities – Motivated and Engaged, realizowanego w ramach programu Erasmus Plus (akcja KA201 Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej) i koordynowanego...

czytaj dalej