Książka ” Uniwersalne Projektowanie w Edukacji” powstała w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+. Nauczyciele z czterech krajów europejskich: Finlandii, Austrii, Litwy i Polski dzielą się doświadczeniem zdobytym podczas wprowadzania strategii UDL w swoich szkołach we współpracy z lokalnymi uniwersytetami.
Rozdział czwarty jest zapisem doświadczeń nauczycieli z ZSO nr 9 w Krakowie we współpracy z UP w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym materiałem pobierz plik pdf “Uniwersalne Projektowanie w Edukacji”

oraz w języku angielskim: pobierz plik pdf “UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING IN OUR CLASSROOM”