Samorząd szkolny

 
 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoła Podstawowa 128 / Gimnazjum nr 11

Plan pracy obejmuje następujące założenia do realizacji w bieżącym roku szkolnym:

Praca na rzecz szkoły:

– zorganizowanie nowego zespołu działaczy samorządowych, włączając uczniów klas szkoły podstawowej

– opracowanie nowych regulaminów dla działalności Samorządu Uczniowskiego

– tworzenie Pocztu Sztandarowego

– udział w organizacji i przebiegu uroczystości szkolnych

– aktywny udział w promocji szkoły

– przygotowanie imprez szkolnych: noc filmowa (raz w semestrze)

– przygotowanie VIII edycji konkursu szkolnego „Mam Talent”

– aktywizacja uczniów do współpracy wewnątrzszkolnej: akcje cykliczne i spontaniczne

Rozwijanie idei samorządności:

– ukonstytuowanie szkolnych władz samorządowych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego SU szkoły podstawowej

– udział uczniów w pracach Krakowskiej Akademii Samorządności przy UMK

– zachęcanie do czytania i współpracy z czasopismem „Śmigło”

– współpraca z SU XXIII LO – czerpanie pozytywnych wzorów

– tworzenie planu pracy na b.r. szkolny

Kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych

– współpraca ze środowiskiem lokalnym:

-udział w oficjalnych pozaszkolnych uroczystościach o charakterze patriotycznym

– działalność proekologiczna – akcje: makulatura, zużyte baterie, „Dzień Ziemi”

– wolontariat