Nasz samorząd uczniowski organizuje kolejny konkurs plastyczny. Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 128. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu rabaty kwiatowej, która powstanie na terenie szkolnego ogrodu. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, w formacie A4 lub A3. Należy je dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 10 maja 2021 roku. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli samorządu i nauczycieli oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-3 i 4-8). Wyniki zostaną ogłoszone 20 maja 2021 roku.

Samorząd Uczniowski SP 128


Projekt jest finansowany z środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.