Nasi uczniowie mają bardzo bogatą wiedzę przyrodniczą. Potrafią bez problemu rozpoznać drzewa po ich liściach, zwierzęta po ich tropach.

Ich wrażliwość na świat roślin znalazła swoje odzwierciedlenie w trosce na kiełkujące roślinki. Z entuzjazmem biegali na podwórku szkolnym i wyszukiwali drzewek, które dopiero co rozpoczynają swoje życie. Następnym krokiem było zabezpieczanie ich przez stworzenie palisady z patyczków lub murów obronnych z kamieni, żeby żadne roztargnione przypadkiem w nie nie wbiegło.

Zobaczcie efekty tej wspólnej pracy!