Miło nam ogłosić, że nasz samorząd szkolny po raz kolejny uzyskał dotację
Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia Samorządów
Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem
jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.


Tym razem zorganizujemy dla Was konkurs czytelniczy – Najlepsza książka na
“dziwne czasy”
. Już wkrótce opublikujemy regulamin i terminarz konkursu.


Zapraszamy!
Wasz samorząd