Dzisiaj zakończył się konkurs zorganizowany przez szkolny samorząd.
Postanowiliśmy zachęcić naszych kolegów do tego, by porozmawiali ze swoimi
bliskimi o ich szkolnych wspomnieniach i spisali ich relacje. Regulamin
konkursu dawał uczestnikom pełną swobodę w wyborze formy literackiej. Nasi
koledzy wykorzystali to, nadsyłając drogą elektroniczną prace w formie
wywiadów, listów, opowiadań. Ponieważ uczestników dzieliła spora różnica
wieku, podzieliliśmy prace na trzy grupy, co ułatwiło ich ocenę komisji, która
składała się z uczniów i nauczycieli. Podczas zdalnego spotkania wybraliśmy
najlepsze prace i przyznaliśmy aż dwanaście nagród. Prace uczestników zostały
zebrane i zredagowane w formie książki, która została wydrukowana i będzie
nagrodą dla każdego, kto wziął udział w konkursie. Spotkanie finałowe
zorganizowaliśmy w formie wideokonferencji; wzięli w nim udział wszyscy
uczestnicy, przedstawiciele samorządu szkolnego, nauczycieli i dyrekcji.
Nagrodami dla laureatów konkursu są bony upominkowe do księgarni.

Laureaci
Klasy I-III
I miejsce: Dominika Lisak
II miejsce: Liliana Wojdyła
III miejsce: Justyna Chorwat i Emilia Rajecka


Klasy IV-VIII
I miejsce: Anna Bystrzyńska
II miejsce: Natalia Cyunel
III miejsce: Lena Poręba i Grzegorz Chorwat


P​rojekt jest finansowany z środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia
Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem
jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie