Amelia zdobyła II WYRÓŻNIENIE na XIV Młodzieżowym Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu.

Młodzieżowy Konkurs Wiolonczelowy im. K. Wiłkomirskiego to impreza skupiająca młodych wiolonczelistów – uczniów szkół muzycznych I i II stopnia ze wszystkich ośrodków w Polsce i z zagranicy: Austrii, Białorusi, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Francji, Kazachstanu, Niemiec, Rosji, Szwajcarii i Ukrainy. Grono jurorów konkursu wszystkich edycji stanowią wybitni wiolonczeliści i pedagodzy Akademii Muzycznych w Polsce oraz artyści zapraszani z zagranicy. Konkurs jest dwuetapowy i przebiega w trzech kategoriach wiekowych – do lat 13, 15 i 17. Konkursy odbywają się w Poznaniu od 1991 roku w cyklu 2-letnim, a organizatorem  jest POSM I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego, Władze Miasta Poznania oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Młodych wiolonczelistów aktualnie ocenia Jury w składzie: Przewodniczący: prof. Markus Nyikos –  Hochschule der Kunste w Berlinie,  członek Berliner Philharmonisches Klavierquartett i pierwszy wiolonczelista Berlin Philharmonic Virtuosi, muzyk sławnego „Twelve Cellists”. Członkowie: prof. Urszula Marciniec-Mazur – Akademia Muzyczna we Wrocławiu prof. Rimantas Armonas –  Litwewska Akademia Muzyki i Teatru w Wilnie dr hab. Adam Klocek –   Akademia Muzyczna w Krakowie dr Tomasz Lisiecki – Akademia Muzyczna w Poznaniu.