Uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego- tym razem nagrody to świadectwa- efekt pracy przez cały szkolny rok. Pan dyrektor wręczał nagrody tym, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem oraz zdobyli stypendium za najwyższą średnią oraz największy postęp edukacyjny.

Uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego- tym razem nagrody to świadectwa- efekt pracy przez cały szkolny rok. Pan dyrektor wręczał nagrody tym, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem oraz zdobyli stypendium za najwyższą średnią oraz największy postęp edukacyjny.