Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w drugim etapie konkursu ,,Kraków moje miasto“, który w tym roku poświęcony był 100 rocznicy odzyskania niepodległości i nosił tytuł ,,Kraków matecznikiem niepodległości”  Terenem rozegrania konkursu były tereny krakowskich Oleandrów, Parku Jordana i Muzeum Czynu Niepodległościowego, czyli miejsca tak mocno związane z początkami  działań niepodległościowych. Na krakowskich Błoniach ćwiczyły drużyny Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Z krakowskich Oleandrów wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa do której 6 sierpnia 1914 r. przemówienie wygłosił J. Piłsudski. Konkurs sprawdzał nie tylko wiedze historyczną ale również sprawność fizyczną. Wśród zadań znalazły się min. rzut granatem, zakładanie maski przeciwgazowej, strzelanie z broni pneumatycznej i udzielanie pomocy medycznej rannemu towarzyszowi broni. Do współpracy zaprosiliśmy popularną wśród młodzieży organizację paramilitarną Towarzystwo Strzelec, której korzenie sięgają czasów powstawania organizacji paramilitarnych w Galicji