Szkoła już piąty raz w tym roku bierze udział w programie Wsparcia Samorządów
Uczniowskich #SU-w-ak. Ostatnim przez nas realizowanym projektem będzie „Mała
Olimpiada”.

Jest to projekt, którego celem jest integracja społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,
budowanie postaw odpowiedzialności i empatii oraz poprawa kondycji fizycznej uczestników.
Jest on realizowany przez Samorząd Uczniowski, grupę wolontariuszy uczęszczających do
XXIII Liceum Ogólnokształcącego oraz starszych klas Szkoły Podstawowej nr 128
i skierowany do uczniów z lokalnych przedszkoli oraz klas 1-3 SP nr 128 w Krakowie.


Link do regulaminu: https://docs.google.com/document/d/1GOdrmGqZB-
Shvau9xiCJXz6MAUhnGd1Y7c4uM3OtXPU/edit?usp=sharing


Projekt jest finansowany z środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Wsparcia
Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak („Samorząd Uczniowski w Akcji”), którego operatorem
jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.