Zapraszamy na Dzień Otwarty: sobota 22.04.2017 r. godz. 10:00–14:00

Podczas dni otwartych zostanie zaprezentowana Państwu nasza oferta edukacyjna na nowy rok szkolny 2017/18.

Będą mogli Państwo obejrzeć szkołę, spotkać się i porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami.

Klasy I-III

Dla Państwa dzieci będą przygotowane specjalne zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli w formie gier i zabaw.

Klasy IV-VII

Będą mogli Państwo spotkać się i porozmawiać również z naszymi parterami wspierającymi szkołę w edukacji uczniów.