Rekrutacja do klas IV i VII

Na rok szkolny 2019/2020

W celu zapisania dziecka do szkoły podstawowej należy pobrać wniosek, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły codziennie od 8:00 do 13:00.

21 czerwca 2019 r należy złożyć sekretariacie szkoły świadectwo szkolne.

Dni otwarte

Masz pytania?
Chcesz zobaczyć szkołę i poznać nauczycieli?
Zapraszamy na Dni Otwarte!
N

Klasa ogólnodostępna

N

Klasa integracyjna

z nauczycielem wspomagającym, licząca do 20 uczniów

Szkoła pod dobrymi skrzydłami

Bezpieczna

i kameralna szkoła przyjazna dziecku i rodzicowi

Jedna zmiana

nauka tylko na jedną zmianę

Drugi język

dodatkowy drugi język obcy do wyboru : hiszpański, niemiecki

Kadra

profesjonalna, doświadczona kadra nauczycieli i specjalistów

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Euroweek

Biblioteka

z czytelnią i centrum multimedialnym

Stołówka

szkolna stołówka z domowymi obiadami

Opieka pielęgniarska

Dziennik elektroniczny

Szkoła dysponuje

– dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi:

chemiczną

fizyczną

informatyczną

– multimedialną pracownią językową z indywidualnymi stanowiskami dla uczniów

– nowoczesnymi salami lekcyjnymi z tablicami multimedialnymi