Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do klas IV, VII

N

Klasa ogólnodostępna

 
N

Klasa integracyjna

z nauczycielem wspomagającym, licząca do 20 uczniów

Rekrutacja do klas IV i VII na rok szkolny 2018/2019

Wniosek pobrać, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, codziennie od 8:00 do 15:00.

22 czerwca 2018 r.  – składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej

Szkoła pod dobrymi skrzydłami

 

Bezpieczna

i kameralna szkoła przyjazna dziecku i rodzicowi

Jedna zmiana

nauka tylko na jedną zmianę

Drugi język

dodatkowy drugi język obcy do wyboru : hiszpański, niemiecki

Kadra

profesjonalna, doświadczona kadra nauczycieli i specjalistów

Bogata oferta zajęć dodatkowych

 

Euroweek

 

Biblioteka

z czytelnią i centrum multimedialnym

Stołówka

szkolna stołówka z domowymi obiadami

Opieka pielęgniarska

 

Dziennik elektroniczny

 

Szkoła dysponuje

– dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi:

chemiczną

fizyczną

informatyczną

– multimedialną pracownią językową z indywidualnymi stanowiskami dla uczniów

– nowoczesnymi salami lekcyjnymi z tablicami multimedialnymi