Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
do klas pierwszych

 

  Rodziców kandydatów do klas pierwszych informujemy, że rekrutacja elektroniczna do szkół podstawowych
odbędzie się w dniach od 1 marca do 28 marca 2018 roku.

   Szczegółowy terminarz rekrutacji przedstawia się następująco:
   TERMINARZ REKRUTACJI

   Zapisów dzieci dokonuje się pod adresem internetowym:     ELEMENTO

     Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek,  należy złożyć w sekretariacie szkoły do 28 marca.
Jedyne kryteria, jakie obowiązują w rekrutacji, zostały zawarte w Uchwale nr LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 15   marca 2017 r.  (plik do pobrania WNIOSEK)
     UCHWAŁA

      Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: portaledukacyjny.krakow.pl

 

 

N

Klasa ogólnodostępna

 

N

Klasa integracyjna

z nauczycielem wspomagającym, licząca do 20 uczniów

Szkoła pod dobrymi skrzydłami

 

Bezpieczna

i kameralna szkoła przyjazna dziecku i rodzicowi

Jedna zmiana

nauka tylko na jedną zmianę (8.00-13.00)

Świetlica

z różnorodnymi zajęciami działająca w godzinach 7:00–17:00

Kadra

profesjonalna, doświadczona kadra nauczycieli i specjalistów

Bogata oferta zajęć dodatkowych

 

Biblioteka

z czytelnią i centrum multimedialnym

Stołówka

szkolna stołówka z domowymi obiadami

Opieka pielęgniarska

 

Zielone otoczenie

szkoła z rozległym terenem zielonym położona w sąsiedztwie Parku Lotników

Dziennik elektroniczny

 

Oferta zajęć dodatkowych

N

Drugi język obcy do wyboru

hiszpański lub niemiecki

N

Zajęcia artystyczne

 

N

Zajęcia taneczne

 

N

Modelarstwo

 

N

Zajęcia komputerowe

 

N

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe