Program FUTURE4ME

Od września 2022 r. nasza szkoła realizuje KRAKOWSKI PROGRAM NAUKI JĘZYKA
ANGIELSKIEGO FUTURE4ME.
W ramach programu uczniowie klas I- VIII uczestniczą w 2 dodatkowych
godzinach języka angielskiego tygodniowo (oprócz godzin wynikających z
podstawy programowej).
Na zajęciach tych nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności
mówienia (konwersacje), zapoznanie się z kulturą i tradycjami innych krajów
oraz korzystanie z autentycznych materiałów do nauki języka.
Wykorzystujemy metody aktywizując: gry językowe ćwiczące umiejętności
komunikacyjne, filmy oraz książki w języku angielskim, a także różnorodne
materiały multimedialne i platformy do nauki języka. Uczniowie przygotowują
prezentacje (w formie tradycyjnej lub multimedialne) dotyczące wybranych
zagadnień, które później prezentują na forum klasy. Planujemy też nawiązanie
współpracy z zagranicznymi szkołami.