Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie – Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo to program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa koordynowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Projekt zakłada stworzenie trwałej sieci współpracujących z sobą instytucji – partnerów, których celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów szkół,  w których  jest realizowany. Bezpieczeństwo jest tu traktowane kompleksowo nie chodzi tylko o zagrożenie przestępczością, ale też o zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym, a wreszcie o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni: przyjaznej dla uczniów i nieprzyjaznej dla tych, którzy porządek, prawo i bezpieczeństwo innych mają za nic. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie już od 2008 roku realizuje program Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, a w roku szkolnym 2016/ 2017 uzyskało prestiżowy certyfikat Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Tytuł ten zobowiązuje dlatego co roku: przeprowadzamy diagnozę poczucia bezpieczeństwa, stawiamy sobie nowe cele i realizujemy je. Wszystko po to, by utrzymywać standardy bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

O działaniach podejmowanych przez szkołę można przeczytać w załączonej dokumentacji.

agsdi-file-pdf

Sprawozdanie z działań dot. Bezpieczeństwa za roku szkolnym 2018/19 (PDF)

agsdi-file-pdf

Zintegrowany Plan Działania na rok szkolny 2019/20 (PDF)

W związku z promowaniem przez szkołę modelu ZPB, został powołany zespół nauczycieli ds. projektu w składzie:

  • mgr Paweł Samborski – dyrektor szkoły
  • mgr Bogusława Flak – pedagog szkolny, koordynator projektu
  • mgr Jadwiga Michalcewicz – nauczyciel historii
  • mgr Anna Głogowska – nauczyciel j. angielskiego, przewodnicząca samorządu uczniowskiego SP 128 z oddziałami gimnazjalnymi
  • mgr Anna Szmyd – nauczyciel j. polskiego, przewodnicząca samorządu uczniowskiego w XXIII LO

Do współpracy z naszą szkołą w realizacji projektu zaprosiliśmy następujących partnerów: Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich KP III, Straż Miejska, Rada Dzielnicy III, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, poradnie psychologiczno–pedagogiczne, Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna, Rada Rodziców, Rada Uczniowska, Rada Pedagogiczna ZSO nr 9.