Innowacja z języka niemieckiego

w klasie VI

Jako jedna z niewielu szkół podstawowych w Krakowie i jedyna w Dzielnicy III mamy zgodę na prowadzenie “Innowacji z języka niemieckiego w klasie VI”

  • Poszerzony program nauki języka niemieckiego  będzie obejmował 6 godzin lekcyjnych w tygodniu
  • Pozwoli na uzyskanie certyfikatu DSD A2 i możliwość kontynuacji programu DSD w renomowanych krakowskich liceach
  • Posiadamy doświadczenie oraz sprawdzone metody nauczania, które wypracowaliśmy przez lata działalności programu DSD w gimnazjum
  • Dzięki współpracy z Niemcami szkoła uzyskała tytuł “Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec”
  • Współpracujemy z Konsulatem Niemiec i Goethe-Institut
  • Na stronie PASCH-Schulen znajdują się szkoły partnerskie DSD na całym świecie. Można tam również znaleźć krakowskie licea, w których można będzie kontynuować naukę po szkole podstawowej i zdawać kolejny certyfikat.