Zebranie z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas odbędzie się
26 sierpnia 2021 r. o godz. 18.00 (czwartek).

Proszę o przygotowanie własnego długopisu,
2 zdjęć do legitymacji, zaświadczenia
o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego oraz bilans zdrowia sześciolatka.

Zebranie odbędzie się w szkole
w reżimie sanitarnym.