Informujemy, że dnia 30.04.2021 została podana do publicznej wiadomości lista Kandydatów “zakwalifikowanych” do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 w Krakowie na rok szkolny 2021/2022.  Lista wywieszona jest na drzwiach wejściowych szkoły.

W związku z tym prosimy Rodziców, Opiekunów prawnych Dzieci “zakwalifikowanych” o potwierdzenie woli uczęszczania Dziecka do naszej Szkoły.

Potwierdzenia należy dokonać w terminie od 4 do 14 maja 2021 r. – niepotwierdzenie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w SP128.

 Potwierdzenia można dokonać:

– po zalogowaniu się na konto w systemie Elemento, należy przejść do “Podglądu podania”, a następnie wybrać zakładkę “Potwierdzenie woli przyjęcia”

– mailowo wysyłając  wiadomość na adres: rekrutacja@sp128.krakow.pl