Co się dzieje w świetlicy, kiedy większość chłopców wychodzi na zajęcia “Małego Programisty”? Dziewczyny opanowuje nieodparta chęć tworzenia! Kreatywność nie ma wtedy żadnych pohamowań.

Dziewczyny z klasy piątej zainicjowały powstanie niesamowitego przedstawienia dla klas pierwszych – ich własnej interpretacji i inscenizacji mitu o Demeter i Korze.

Zostały przygotowane odpowiednie stroje, scenariusz i rekwizyty. Wszystko to zamieniło się w krótką, ale niosącą ważny przekaz, ucztę artystyczną.