Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

do klas IV-VII

N

Klasa ogólnodostępna

N

Klasa integracyjna

z nauczycielem wspomagającym, licząca do 20 uczniów

Szkoła pod dobrymi skrzydłami

Bezpieczna

i kameralna szkoła przyjazna dziecku i rodzicowi

Jedna zmiana

nauka tylko na jedną zmianę

Drugi język

dodatkowy drugi język obcy do wyboru : hiszpański, niemiecki

Kadra

profesjonalna, doświadczona kadra nauczycieli i specjalistów

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Modelarstwo

Biblioteka

z czytelnią i centrum multimedialnym

Stołówka

szkolna stołówka z domowymi obiadami

Opieka pielęgniarska

Dziennik elektroniczny

Szkoła dysponuje

– dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi:

chemiczną

fizyczną

informatyczną

– multimedialną pracownią językową z indywidualnymi stanowiskami dla uczniów

– nowoczesnymi salami lekcyjnymi z tablicami multimedialnymi