Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

do klas I-III

N

Klasa ogólnodostępna

N

Klasa integracyjna

z nauczycielem wspomagającym, licząca do 20 uczniów

Szkoła pod dobrymi skrzydłami

Bezpieczna

i kameralna szkoła przyjazna dziecku i rodzicowi

Jedna zmiana

nauka tylko na jedną zmianę (8.00-13.00)

Świetlica

z różnorodnymi zajęciami działająca w godzinach 7:00–17:00

Kadra

profesjonalna, doświadczona kadra nauczycieli i specjalistów

Bogata oferta zajęć dodatkowych

Biblioteka

z czytelnią i centrum multimedialnym

Stołówka

szkolna stołówka z domowymi obiadami

Opieka pielęgniarska

Zielone otoczenie

szkoła z rozległym terenem zielonym położona w sąsiedztwie Parku Lotników

Dziennik elektroniczny

Oferta zajęć dodatkowych

N

Drugi język obcy do wyboru

hiszpański lub niemiecki

N

Zajęcia artystyczne

N

Zajęcia taneczne

N

Modelarstwo

N

Zajęcia komputerowe

N

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe