Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji

Spotkanie informacyjne z rodzicami

dotyczące nauki w SP 128 w roku szkolnym 2017/2018

 

  • Klasa III: poniedziałek 19.06.2017, godz. 18:00
  • Klasa IV: wtorek 20.06.2017, godz. 18:00
  • Klasa VII: wtorek 20.06.2017, godz. 19:00 

Klasa I-III

Klasa IV-VII

Terminy postępowania rekrutacyjnego

do publicznych szkół podstawowych zostały określone w Zarządzeniu nr 903/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017/2018

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2017/2018

Załącznik do zarządzenia Nr 903/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.04.2017 r

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

 

18 kwietnia – 8 maja 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wnioski prosimy wypełnić na stronie serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl), wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, codziennie od 8:00 do 13:00.

18 kwietnia – 12 maja 2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

7 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8–16 czerwca 2017 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

19 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Kwestionariusz do pobrania: plik pdf

Rekrutacja do klas IV i VII na rok szkolny 2017/2018

Załącznik do zarządzenia Nr 903/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.04.2017 r.

8 maja – 19 maja 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

Wniosek prosimy pobrać ze strony szkoły, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć
w sekretariacie szkoły, codziennie od 8:00 do 15:00.

23 czerwca 2017 r.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

 

  1. Wniosek: plik pdf
  2. Kwestionariusz ucznia: plik pdf