Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji

Zapraszamy na dni otwarte  szkoły

 

Uczniów do klas: I, IV i VII
wraz z Rodzicami

 

01.03.18 (czwartek) godzina 17.00-19.00

 

17.03.18 (sobota) godzina 10.00-13.00

 

W tym roku przygotowaliśmy dla Was podróż dookoła świata.

 

     W programie:

 

Gry i zabawy edukacyjne

 

Zabawy plastyczne

 

Spotkania z nauczycielami i specjalistami

 

Wędrówka po szkole

 

Wybierz się z nami w podróż po wiedzę!

 

 

Klasa I

Klasa IV i VII

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

do publicznych szkół podstawowych zostaną  określone w Zarządzeniu nr ……….. prezydenta Miasta Krakowa już wkrótce.

(poglądowo można zapoznać się jak wyglądała Rekrutacja w ubiegłym roku szkolnym)

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2017/2018

Załącznik do zarządzenia Nr 903/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.04.2017 r

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

 

18 kwietnia – 8 maja 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wnioski prosimy wypełnić na stronie serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl), wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, codziennie od 8:00 do 13:00.

18 kwietnia – 12 maja 2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

7 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8–16 czerwca 2017 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

19 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Kwestionariusz do pobrania: plik pdf

Rekrutacja do klas IV i VII na rok szkolny 2017/2018

Załącznik do zarządzenia Nr 903/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.04.2017 r.

8 maja – 19 maja 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

Wniosek prosimy pobrać ze strony szkoły, wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć
w sekretariacie szkoły, codziennie od 8:00 do 15:00.

23 czerwca 2017 r.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

 

  1. Wniosek: plik pdf
  2. Kwestionariusz ucznia: plik pdf